Menu

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม (Dental Implant)

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1

รากเทียมหรือรากฟันเทียมถือเป็นฟันปลอมชนิดหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด โดยส่วนที่ทำหน้าที่แทนรากฟันจะถูกฝังอยู่ในกระดูกเบ้าฟันและเกิดการเชื่อมติดกับกระดูกเสมือนเป็นรากฟันจริงๆ ส่วนปลายด้านบนที่โผล่พ้นเหงือกจะยึดติดกับครอบฟันชนิดติดแน่นที่มีรูปร่างสีสันเป็นธรรมชาติ ดังนั้นนวัตกรรมด้านรากฟันเทียมจึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดของการใส่ฟันในยุคนี้เลยทีเดียว

กลับไปหน้าที่แล้ว