Menu

รักษาคลองรากฟัน

รักษาคลองรากฟัน (Endodontic)

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%992

การรักษาคลองรากฟัน : เมื่อรอยผุลุกลามจนทะลุเข้าสู่ชั้นโพรงประสาทฟัน จะเป็นช่องทางให้เชื้อแบคทีเรียแทรกซึมผ่านเข้าไปด้วย จนเกิดอาการปวด หรือในฟันที่เกิดภยันตรายต่อตัวฟัน เช่น การกระแทกจากอุบัติเหตุ ฟันที่ได้รับภยันตรายจะค่อยๆกลายเป็นฟันตาย สังเกตได้จากสีที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีคล้ำกว่าปกติและอาจมีตุ่มหนองเกิดขึ้น การรักษาคลองรากฟันถือเป็นคำตอบเดียวที่จะช่วยเก็บรักษาฟันเหล่านี้ไว้ได้ โดยเป็นการกำจัดเนื้อเยื่อและทำความสะอาดโพรงประสาทฟันที่ติดเชื้อนั้นออกให้หมด และอุดปิดคลองรากนั้นด้วยวัสดุอุดคลองรากฟัน ฟันที่รักษาแล้วจะถือเป็นฟันที่ไม่มีชีวิต ขาดเส้นเลือดเส้นประสาทเข้ามาหล่อเลี้ยงเปรียบเสมือนใบไม้แห้งกรอบแตกหักได้ง่าย ดังนั้นภายหลังการรักษาคลองรากฟันจึงควรใส่ครอบฟันเพื่อป้องกันฟันแตกเสมอ

กลับไปหน้าที่แล้ว