Menu

การจัดการพฤติกรรมเด็กในการรักษาทันตกรรม

การจัดการพฤติกรรมเด็กในการรักษาทันตกรรม

%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81

Behavior management การปรับพฤติกรรมของเด็กถือเป็นสิ่งที่สำคัญประการแรกในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม บ่อยครั้งที่ผู้ปกครองอาจสงสัยว่าเหตุใดหมอจึงแนะนำให้ตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันหรือเคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กทั้งที่อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ปกครองที่พาเด็กมาหาหมอ เช่น ต้องการให้หมออุดฟันหรือถอนฟันเด็กเพราะมีอาการปวด เป็นต้น ทั้งนี้การที่หมอพยายามให้การรักษาในเชิงป้องกันเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นชินของเด็กต่องานทันตกรรม ไม่ให้เกิดความเจ็บปวดตั้งแต่ครั้งแรกที่มารักษาจนเกิดเป็นความกลัวทำฟันติดตัวไปจนโต ผู้ปกครองเองต้องไม่ใช้การทำฟันในการขู่ทำโทษเด็กเช่นกันและในระหว่างการรักษาควรพยายามให้กำลังใจเด็กโดยไม่ส่งเสียงแทรกเสียงหมอจนเด็กเกิดความสับสน

กลับไปหน้าที่แล้ว