Menu

ข้อแนะนำหลังการถอนฟันหรือผ่าฟันคุด

 ข้อแนะนำหลังการถอนฟันหรือผ่าฟันคุด

%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99

  1. กัดผ้าก๊อซให้แน่น 1-2 ชั่วโมง หากยังมีเลือดซึมอยู่ ให้กัดต่ออีก 1 ชม.
  2. ห้ามบ้วนน้ำหรือน้ำยาใดๆ ในวันแรก ให้พยายามกลืนน้ำลายตามปกติ ถ้าจําเป็นให้บ้วนน้ำเบาๆ
  3. แปรงฟันทําความสะอาดตามปกติ บริเวณแผลควรแปรงเบาๆด้วยแปรงขนนุ่ม
  4. ถ้าปวดให้รับประทานยาแก้ปวดหรือยาอื่นๆตามคําแนะนําของแพทย์
  5. ห้ามแคะ เขี่ยบริเวณแผล และห้ามใช้ลิ้นดุนแผลเล่น
  6. ทํางานประจําวันได้ แต่อย่าออกกําลังกายเกินควร
  7. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมาเป็นเวลา 3-5 วัน
  8. ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรกลับมาให้ทันตแพทย์ตรวจดูอีกครั้ง
  9. แผลผ่าฟันคุดให้ประคบเย็นด้วยน้ำแข็งในวันแรก และประคบอุ่นภายหลังจากผ่าตัด 1 วัน เพื่อลดอาการบวม แล้วกลับมาตัดไหมภายหลัง 5 – 7 วัน
กลับไปหน้าที่แล้ว