Menu

ข้อแนะนำหลังติดเครื่องมือจัดฟัน

ข้อแนะนำหลังติดเครื่องมือจัดฟัน

damon

  1. ควรแปรงฟันทุกครั้งหลังทานอาหาร และก่อนนอน ควรเลือกใช้แปรงสีฟันสําหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะ และใช้ไหมขัดฟันทําความสะอาดซอกฟันอย่างน้อยวันละ1ครั้ง ก่อนหรือหลังแปรงฟันก็ได้
  2. ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ
  3. ควรขูดหินปูน ร่วมกับการตรวจเช็คฟันผุ ทุกๆ 6 เดือน เนื่องจากผู้ที่ติดเครื่องมือจัดฟันจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบและฟันผุได้ง่ายกว่าคนทั่วไป
  4. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารแข็ง เหนียว กรอบ เช่น เคี้ยวก้อนน้ำแข็ง ปลาหมึก ถั่ว หมากฝรั่ง เพราะอาจจะทําให้เครื่องมือหลุดได้
  5. อาจมีแผลระคายเคืองหรือแผลร้อนในเกิดบริเวณลิ้นหรือกระพุ้งแก้มได้ ซึ่งถือเป็นอาการปกติ อาจใช้ขี้ผึ้งกันเจ็บหรือใช้สําลีชุบน้ำปิดบริเวณเครื่องมือ บริเวณที่คม หรือด้านท้ายลวดที่เกินออกมา
  6. อาจมีอาการปวดฟัน ฟันโยก ซึ่งเป็นอาการปกติของการจัดฟันโดยเฉพาะ ในช่วง 5-7 วัน หลังปรับเครื่องมือแต่ละครั้ง
  7. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคําแนะนําของทันตแพทย์โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการคล้องยางดึงฟันหรือการใส่อุปกรณ์เสริมพิเศษ
  8. พบทันตแพทย์ ตามวันและเวลานัดโดยสม่ำเสมอ
กลับไปหน้าที่แล้ว