Menu

ข้อแนะนำหลังฟอกสีฟัน

ข้อแนะนำหลังฟอกสีฟัน

%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0

  1. ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดคราบสีบนฟัน เช่น ชา กาแฟ ไวน์แดง และน้ำอัดลม
  2. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูง
  3. การดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยรักษาความขาวให้อยู่ได้นานมากขึ้น
  4. การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูง หรือยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟันโดยเฉพาะ สามารถช่วยลดอาการเสียวฟันหลังการฟอกสีได้
  5. การรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan สามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้
  6. งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 สัปดาห์หลังจากฟอกสีฟัน
  7. กรณีที่เกิดอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันแบบทําเองที่บ้าน ควรลดเวลาในการใส่ถาดฟอกสีฟันลง หรือ ทิ้งช่วงห่างระหว่างการฟอกสีฟันแต่ละครั้งให้มากขึ้น
  8. พบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอหรือทุกๆ 6 เดือน เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
กลับไปหน้าที่แล้ว